Para-sport szansą dla dzieci i młodzieży z grup wrażliwych

Para-sport szansą dla dzieci i młodzieży z grup wrażliwych
Tytuł projektu:

Para-sport szansą dla dzieci i młodzieży z grup wrażliwych

Numer projektu:

2021-1-PL01-KA210-YOU-000035415

Lider projektu:

Aquama - Magdalena Majewska ul. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Partnerzy projektu
Źródło finansowania

Program: Erasmus+

Nabór: 2021 Runda 1 - Akcja kluczowa: KA2 - Typ akcji : KA210-YOU - Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzież na małą skalę (KA210-YOU)

Czas realizacji projektu:

od 2022-01-01 do 01-01-2023

Cel projektu:

Główny cel przedkładanego projektu określono jako rozwój narzędzi procesu włączenia społecznego dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez współpracę ponadnarodową.

Grupa docelowa:
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
Wartość projektu:

60 000 euro

Dofinansowanie:

60 000 euro

W wyniku projektu powstał rezultat prac intelektualnych poradnik dobrych praktyk pracy terapeutyczno-trenerskiej  - “Don’t diss my disability!”.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią:
Plik pdf do pobrania - „Don’t diss my disability!”