Po zdrowie

Po zdrowie
Tytuł projektu:

Po zdrowie

Numer projektu:

RPPM.05.04.02-22-0008/17

Lider projektu:

Fundacja Instytut Wiedzy i Kompetencji
ul. Mikołaja Reja 5/7, 81-441 Gdynia

Partner projektu

Aquama - Magdalena Majewska
ul. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Czas realizacji projektu:

2018-06-01 – 2019-10-31

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa zdrowia pracowników Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni poprzez kompleksowe działania zdrowotne.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 71 pracowników Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni (kadra pedagogiczna i niepedagogiczna placówki)

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

Wszystkie działania realizowane podczas trwania projektu ukierunkowane są na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowanych do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników.

Wartość projektu:

402 711,25 zł

Dofinansowanie:

382 575,69 zł