Naucz się pływać!

I kształtuj z nami kompetencje kluczowe

Dlaczego Aquama?

Jesteśmy firmą, która stawia na dostępność usług - nasze działania dostosowujemy również do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej oraz dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu lub z Zespołem Aspergera. Nasze programy edukacyjne konsultujemy z osobami o specjalnych potrzebach, aby odpowiadały na konkretne wyzwania społeczne.

Nasza misja

Misją Aquamy jest zniwelowanie dysproporcji społecznych poprzez stworzenie warunków do rozwoju osobistego dla Wszystkich. Chcemy aby w szczególności z naszych programów korzystały osoby wykluczone społecznie lub zagrożone tym wykluczeniem, dlatego też to właśnie dla nich projektujemy nasze mobilności, projekty edukacyjne i zajęcia sportowe. Zapewniamy również indywidualizuje wsparcia - kompleksową opiekę: opiekunów osób niepełnosprawnych, asystentów wsparcia oraz oligofrenopedagogów.