O NAS

Odbiorcy naszych działań

Jesteśmy firmą, która od początku istnienia (2013r.) działa w obszarze edukacji pozaformalnej, w tym w szczególności edukacji pozaformalnej mającej na celu włączenie społeczne grup wrażliwych. Swoje działania kierujemy m.in. do nastepujących grup odbiorców: seniorów z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, wychowanków instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej, dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasze działania

Na rzecz wyżej wymienionych odbiorców realizujemy nastepujące działania: mobilności ponadnarodowe finansowane z programów Erasmus +, programy edukacji pozaformalnej w zakresie aktywizacji psychofizycznej finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych finansowane ze środków pozyskanych w Programie Edukacja z Funduszy Norweskich. Firma korzysta także ze środków pozyskanych w programie PO WER. Nasi trenerzy prowadzą także zajęcia nauki pływania oraz samoratownictwa wodnego, w szczególności zajęcia dedykowane osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ograniczoną sprawnością ruchową.

Nasza Kadra

Nasz zespół tworzą najlepsi profesjonaliści w swoich dziedzinach. Z firmą na co dzień współpracuje 23 pracowników - trenerów sportowych, rehabilitantów, pielęgniarek, dietetyków, trenerów kompetencji kluczowych (matematyków, informatyków, anglistów), opiekunów osób niepełnosprawnych, pedagogów, psychologów oraz oligofrenopedagogów. Personel administracyjny tworzy doświadczona grupa sterująca złożona z koordynatorów Projektów Unijnych oraz księgowej.