Akredytacja Erasmus+ Edukacja dorosłych, 2023

Tytuł projektu:

…..

Numer projektu:

2022-1-PL01-KA120-ADU-000111258

Lider projektu:

Magdalena Majewska “Aquama” al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Partnerzy projektu
Źródło finansowania

Program: Erasmus+ 

Nabór: Konkurs 2022 (EAC/A09/2021) Akredytacja w sektorze Edukacja dorosłych złożona w ramach akcji 1. programu Erasmus+

Czas realizacji projektu:

od 2023– do dnia 2023–….

Cele projektu:
Grupa docelowa:
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
Wartość projektu:

0,00 euro

Dofinansowanie:

0,00 euro