Aktywni przez całe życie

Aktywni przez całe życie
Tytuł projektu:

AKTYWNI PRZEZ CAŁE ŻYCIE - mobilność edukacyjna seniorów oraz trenerów pracujących na ich rzecz szansą na promowanie zdrowego stylu życia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Numer projektu:

2022-1-PL01-KA122-ADU-000072705

Lider projektu:

Magdalena Majewska “Aquama” al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Partnerzy projektu
Źródło finansowania

Program: Erasmus+ 

Nabór: Konkurs 2022 Runda 1 KA1 KA122-ADU - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych.

Czas realizacji projektu:

od 2022-06-02 do dnia 2023-02-01.

Cele projektu:

Grupa docelowa:

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
Wartość projektu:

52690,00 euro

Dofinansowanie:

52690,00 euro