ORIENTUJ SIĘ! - adaptacja norweskich praktyk do polskiej edukacji włączającej.

ORIENTUJ SIĘ! - adaptacja norweskich praktyk do polskiej edukacji włączającej.
Tytuł projektu:

ORIENTUJ SIĘ! - adaptacja norweskich praktyk do polskiej edukacji włączającej.

Numer projektu:

EOG/21/K1/D2/W/0014

Lider projektu:

Magdalena Majewska “Aquama” al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Partnerzy projektu
Źródło finansowania

Projekt finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja.

Czas realizacji projektu:

od 2022-03-01 do 2022-08-31

Cel projektu:

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe 30 osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach wynikających z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, a także propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, zasad fair play wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywnej integracji społecznej z wykorzystaniem sportu.

Grupa docelowa:
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
Wartość projektu:

18272,00 euro

Dofinansowanie:

18272,00 euro

Projekt „ORIENTUJ SIĘ! - adaptacja norweskich praktyk do polskiej edukacji włączającej.” korzysta z dofinansowania o wartości 15531,20 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Pozostała kwota dofinansowania, tj. 2740,80 EUR pochodzi ze środków budżetu państwa.