Orientuj się na specjalne potrzeby!

Orientuj się na specjalne potrzeby!

Tytuł projektu:

ORIENTUJ SIĘ NA SPECJALNE POTRZEBY! - mobilność edukacyjna pracowników sektora sportu szansą na rozwój orienteeringu seniorów.

Numer projektu:

2023-1-PL01-KA182-SPO-000117146

Lider projektu:

Magdalena Majewska „Aquama”, al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, Polska

Partnerzy projektu
Źródło finansowania

Program: Erasmus+ 

Nabór: Konkurs 2023 Runda KA182-SPO Mobilność kadry sportowej
(Mobilność pracowników w dziedzinie sportu).

Czas realizacji projektu:

od 2023-06-01 do dnia 2024-01-31

Cele projektu:
Grupa docelowa:
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
Wartość projektu:

20280,00 euro

Dofinansowanie:

20280,00 euro